Innovation utan upphovsrätt

Hittade en bra video genom Karl Sigfrid, som enkelt illustrerar att marknaden klarar sig bra utan intellektuella monopol.

Annonser