Dan före dan före valdan!

Jag peppar mig med den här underbara musiken i lurarna, och tar mig idag till det vi lite skämtsamt brukar kalla ”Pirate City” – Uppsala. Där har Ung Pirat sitt kansli och många eminenta aktiva pirater där har lett till fler eminenta aktiva pirater. Dock är jag inte där för att främst träffa aktiva pirater, utan mer komma ifrån lite stress, sätta upp lite affischer – och gå och se Stiffy spela på Etage. Stiffy var schysst mot mig och spelade på Parley här i stan, det ska bli kul att se honom igen. :)

Såhär några få dagar innan riksdagsvalet går av stapeln väljer jag att summera lite nyheter och debatter som cirkulerat den senaste veckan. Jag börjar med att återigen konstatera det faktum att rättssäkerheten är avskaffad när det kommer till fildelning. Värt att nämna är striden mellan operatören Ephone och ett antal förlag – där Ephone förlorade i tingsrätten men vann i hovrätten. Det kommer dröja innan fallet kommer upp i Högsta domstolen, eftersom man väntar sig svar från EU-domstolen.

Det är Ephones advokat som anfört att Ipred-lagen är underordnat EU:s datalagringsdirektiv och datakommunikationsdirektiv, vilket han hävdar skulle innebära att uppgifterna inte får lämnas ut. (100916 – Computer Sweden)

Det ska bli intressant att se vad domstolen säger, men det lär dröja ett bra tag innan beslut är taget där. Byråkrati och krånglighet ter sig vara EU:s ledord – som i fallet med vår folkvalda Amelia Andersdotter, som skrev senast i augusti om varför hon inte fått börja arbeta som EU-parlamentariker.

En mer glädjande sak är att vi i Piratpartiet äntligen får offentligt medhåll av experter, genom t.ex. Janne Flyghed som är professor i kriminologi på Stockholms universitet. Han menar att Bodström (s) är motsägelsefull när han kritiserar FRA-lagen men inte Datalagringsdirektivet:

Rättsstatens integritetsskydd ställs åt sidan för att gynna brottsbekämpningen så att framtida brottsoffers integritet skyddas. Självklart ska medborgarna skyddas mot att bli utsatta för brott, men inte till priset av att rättsstatens fundament urholkas. Medborgarnas skydd mot statsmaktens insyn i privatlivet är en av hörnstenarna. (100914 – Svenska Dagbladet)

SVT rapporterar en föga förvånande nyhet – att polisen inte lägger ned resurser på att jaga fildelare, utan att det är intresseorganisationerna själva som jagar och närmast skapar en förundersökning att sätta i händerna på polismakten. Det är Antipiratbyrån som lämnar in flest ”anmälningar”, där är jag inte heller särskilt förvånad. Det känns inte särskilt bra när upphovsrättsinnehavare springer runt och leker hobbypolis – Antipiratbyrån är ingen statlig myndighet och har inget krav på insyn i vad den gör. Det betyder potentiellt att de kan kränka andra människor, förstöra folks liv och inskränka på deras integritet och trygghet. Jag citerar Paul Pintér, nationell samordnare för polisenheten för immaterialrättsliga brott (ni vet, den där specialtruppen som Alliansen gav resurser till):

”-Det finns ju inga speciella lagar för dem som begränsar dem på det sättet som hos en polis. En vanlig människa kan ju utföra brottsprovokation och bevisprovokation utan problem. Men absolut inte en polis.”

Men det finns hopp! Bland de verkliga skaparna, inte bara de som äger rättigheter, finns det många som förstått den nya utvecklingen och inte har något problem med att mellanhänderna dör ut. IDG bloggar idag om att regilegendaren Jean-Luc Godard finansierar en åtalad fildelares juridiska kamp. De passar på att länka till bästaste piratbloggaren Opassande, där hon resonerar kring att fildelning inte är skadligt. Rock on, folks! :)

Vill du höra och se intressanta diskussioner kring rättssäkerhet, integritet och fildelning, rekommenderar jag två saker; #1: Anna Troberg (pp) vs Thomas Bodström (s), som får frågan ”Varför är inte integritetsfrågorna heta i årets valrörelse?”, i SR:s Studio Ett.
#2: SVT Debatt, Rick Falkvinge (pp) vs Johan Pehrson (fp), debatt och eftersnack, där Dexion visar vad hon går för!

Nu ska jag kliva in i duschen och förbereda min resa! Vi ses offline! :)

Annonser

Projos dilemman

Projo råkar vara en av de mest intressanta personer jag känner, hon är trevlig, snygg, omtänksam, vacker, smart och dessutom hundälskare som en själv. :)

Däremot så har jag lite frågeställningar jag skapat i samband med att jag följt hennes blogg. Vi är båda pirater, en från vänster och en från höger – och det är så stor kontrast att vi vet att vissa diskussioner mår bra av att inte uppkomma så ofta. Men nu har hennes bloggande väckt en del frågor, därför väljer jag att skriva det här inlägget, för jag vill veta mer av hur hon tänker.

Två frågeställningar till min namne;

1. Du tipsar andra som är mellan könen att använda välfärdssystemet för att få hjälp och stöd. Får man diagnosticerat att man är transsexuell får man också ekonomisk hjälp, en utmärkt sak enligt mig. Hur går det här ihop med dina libertarianska åsikter om att det inte ska finnas något välfärdssystem eller ens stat? Hur hade du och andra löst problemet med att vara född i fel kropp utan välfärden?

2. Du går ut och försvarar Dick Wase på din blogg, med tanken att det inte finns någon gräns för sexuell utveckling. Jag vill påminna dig om att de som jag träffat förr, som inte är trygga i sitt biologiska kön, ofta upplever tonåren och puberteten som någonting tungt, något de inte vill vara med om. Hur ställer du dig till det vetenskapliga faktum att barn inte är könsmogna, och inte passar rent fysiskt till att ha en sexualitet som en vuxen? Och hur tänker du angående den biologiska känslomässiga mognad (hjärnans utveckling) som barn utvecklar med främst andra i sin egen ålder?

Edit: Projos kloka svar.

Bara le & se glad ut…

…men inte är det lätt när urbota dumma direktiv utökas till att bli totalt intelligensbefriade. Datalagringsdirektivet kom med order om övervakning och kartläggning av varenda medborgare. Nu kommer Smile 29 och täpper till hål i konstruktionen.

Datalagringsdirektivet tvingar telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation i minst sex månader, men högst två år. Varifrån, när och till vem du ringer, smsar och mailar. Skriftlig förklaring 29 ser till att övervakningen även gäller dina internetsökningar. Alla sökningar på nätet ska lagras i upp till två år för att kunna användas av myndigheter mot den som sökt.

Det är lite svårt att förstå vad det här kommer ge för effekt. En skriftlig förklaring i EU:s stora byråkratiapparat innebär;
1. En text på max 200 ord författas av några parlamentariker, en text som EU-parlamentet ska uttrycka som sin mening (eller ej). Ungefär: Europaparlamentet avger denna förklaring
– med beaktande av sin revolution den 1 januari 2006 om avskaffande av våld mot
yttrandefriheten,
– med beaktande av kommissionens meddelande om bekämpning av oeftertänksamhet
(MKS(2008)0164),
– med beaktande av artikel 74 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. Det är viktigt att se till att den virtuella demokrati som Internet erbjuder fortsätter att hålla en
hög nivå och att den inte utgör något hot mot vår demokrati.
B. De möjligheter som tekniken erbjuder kan dock användas på ett otillbörligt sätt för att
underlätta för innovatörer och medborgare.
C. Därtill erbjuder Internet kulturspridare handlingsfrihet genom att jämställa
dem med hederliga medborgare och göra det svårt för myndigheterna att spåra dem.
1. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att följa upp meddelandet
MKS(2008)0164.
2. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att genomföra direktiv 2008/54/EG
och att utvidga det till att inte omfatta någonting alls.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med
namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen.
Ja, typ så då…originalet hittar du här.

Förklaringen finns tillgänglig för alla parlamentariker under 3 månader, så att de kan skriva under förklaringen med sitt namn om de vill. Blir det majoritet inom den utsatta tiden blir förklaringen antagen. Då blir det som stod i förklaringen hädanefter Europaparlamentets officiella åsikt i frågan. Det anses vara en stark rekommendation till medlemsstaterna vid implenteringen av direktivet i fråga. Några svenska parlamentariker har dragit tillbaka sina underskrifter när pirater och andra aktivister uppmärksammat det hela, men inte Alf Svensson.

Jag vet inte vad jag ska säga. Direktivet suger. Tillägget suger. Antipiratbyrån suger.

Jag fildelar. Jag fildelar kanske barnporr? KOM OCH TA MIG!

Beelze is back. I like.

Definitioner är viktiga ur rättssäkerhetssynpunkt

Bloggosfären har i flera omgångar rört vid ämnet barnpornografi. Det har kommit nya förslag som ska förbättra lagstiftningen, där stora delar av det kritiserats. Det värsta enligt mig var det såkallade tittförbudet, där blott betraktelse av en barnpornografisk bild skulle kriminaliseras. Det skulle i praktiken ha lett till att jag slutade rapportera till Ecpat när jag ramlar över misstänkt barnpornografiskt material på nätet. Det skulle jag inte våga, då skulle juh jag kunna dömas för brott, eftersom jag sett bilderna.

Som tur var gick inte den formuleringen igenom. Däremot valde man att göra det straffbart att ”bereda sig tillgång till barnpornografi”. För att straffas måste man utföra någon form av aktiv handling, till exempel att betala för bilderna. Förhoppningsvis leder det till att man kan gripa även de pedofiler som inte sparar materialet på sin hårddisk eller liknande. Däremot är det förvånande nog så, att man fortfarande påstår att det går att se på bilder på nätet utan att ladda ned dem. Så funkar inte teknik. Det är som att säga att det går att äta ett äpple utan att svälja – det sparas alltid info på datorn när man tittar på en bild. Däremot förstår jag att polisen kanske inte har de tekniska kunskaperna, eller tiden, till att kolla detta. Ur det perspektivet är det här en bra kompromiss, polisen är van att samarbeta med banker. Däremot undrar jag hur polisen tänkt göra när pedofilerna gått över helt till att betala varandra med kontanter….

Anledningen till att jag funderar över dessa saker idag, är att jag helt missat Johanna Sjödins och Beatrice Asks debatt i Expressen. Jag ramlade över den idag:

I tisdags skrev Johanna Sjödin i Expressen att regeringens förslag till skärpta regler mot barnpornografi är ”sexualfientligt” och att hon befarar att hennes egen blogg ska bli olaglig eftersom hon där publicerar bilder på sig själv med bar överkropp. Av artikeln framskymtar att Johanna anser att de föreslagna förändringarna handlar om att vuxna inte förstår att ungdomar har ”en avdramatiserad syn på sex och nakenhet” och att det i dag ”knappt finns några unga som inte äger sex- och nakenbilder på sig själva”.

Ask inleder med det som man förväntade sig, ett långt raljerande av hur många och hemska övergrepp som sker runtom i världen:

För det andra, att stävja barnpornografi handlar inte om tillknäppt sexualmoral, utan om att arbeta emot sexuella övergrepp mot barn.

För det första, Beatrice, så stoppar man inga övergrepp genom att leta efter, blockera och förstöra material som visar övergrepp. Då har övergreppen redan skett, tyvärr.

Hon fortsätter:

För den som är ute efter barnpornografi har det blivit både enklare och billigare att framställa, sprida och ta del av barnpornografi. Antalet polisanmälningar om barnpornografibrott har också ökat.

Det första är förargerligt, men inget man kan göra åt. Det hon nämner i andra meningen är intressant dock. Ofta beskylls själva internet för att vara en pool av pedofili, knark och andra ”allvarligare” brott (fildelning). Den sista meningen visar det inte många tänker på. Spridningen på internet gör att även vanliga människor ramlar över barnpornografiskt material, och möjliggör enkel rapportering. Super!

Vi var oroliga för den skärpning som innebär att alla bilder på de under arton, oavsett fysisk utveckling, räknas som barnpornografi. Jag begår kanske ett brott om jag går igenom min fotolåda här hemma, för någonstans där ligger de mysiga bilderna jag och min dåvarande pojkvän tog när vi semestrade på Teneriffa 2001 (jag var 16). Du begår kanske ett brott, om du surfar in på Johannas blogg, eftersom hon i headern har lagt in bilder på sin nakna överkropp (som är tagna när hon var 16). Här får man hoppas att Ask vet vad hon talar om:

Om någon under 18 år framställer och befattar sig med nakenbilder av sig själv så är det ändå inte barnpornografibrott. Med det nya förslaget klarläggs också att det inte är straffbart som barnpornografibrott om jämngamla eller ungefär jämngamla ungdomar tar bilder av sitt sexualliv och någon av dem eller båda är under 18 år.

Det är en svår sits vi som samhälle sitter i. Ungdomar måste få behålla sin sexualitet, men måste även skyddas från att utnyttjas. Vi vill hindra övergrepp, men inte döma oskyldiga. Det handlar om definitioner, definitioner av vad ett ”barn” är, vad ett ”utnyttjande” är, vad ”pornografiskt” innebär. Läs mer genom att hoppa i livbåten!

Lämna våra kunder ipred!

25 februari 2009 röstades Ipred igenom. Vid omröstningen fick förslaget stöd av en bred riksdagsmajoritet bestående av de fyra allianspartierna och socialdemokraterna. Han ville nog kriminalisera en hel ungdomsgeneration, fast han ljög om det…

Men vad har hänt sen Ipred-lagen trädde i kraft egentligen? Inte mycket sen 1:a april 2009 kan tyckas, men bakom kulisserna är det fullt pådrag! Fyra fall har kommit upp i rätten, jag kommer mestadels diskutera Solnafallet och Jönköpingsfallet här.

Den 25 februari 2009 skriver Piratpartiet i ett pressmeddelande:

Idag antog riksdagen den kontroversiella privatpolislagen Ipred. Den ger film- och skivindustrin rätten att få ut namnen bakom ip-nummer som de misstänker för fildelning, så att de själva kan rikta skadeståndskrav mot den i familjen som står för internetabonnemanget.

Det finns två saker när det kommer till Ipred som får mig att klia mig lite extra i dreadsen. De två sakerna leker en lek med varandra i huvudet, och senaste tiden kommer datalagringsdirektivet in och gör det ännu snurrigare… Först och främst är det helgalet att tycka att ett IP-nummer är en personuppgift – det avslöjar enbart datorns identitet, inte vem som sitter och laddar ned. Men de som envist hävdar att dessa IP-nummer räcker som bevisning, säger underförstått då att det är personuppgifter.

De som stiftade lagen hävdar också att EU-direktivet tvingar fram utlämning av personuppgifter till upphovsrättsorganisationer (i strid med PUL och en handfull direktiv). Men näe, en dom från EG-domstolen förklarar att internetoperatörerna inte alls måste lämna några uppgifter. ePhone och Telia Sonera har vägrat lämna ut IP-nummer i Solna- och Jönköpingsfallet, med stort stöd från sina kunder. Solnafallet stannade i hovrätten, där ePhone fick rätt. Inte uttryckligen pga att utlämnadet strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, utan för att bevisningen var bristfällig. Det handlade om att man hade lösenordsskydd på en ftp-server, och därför var det inte bevisat att materialet var allmänt tillgängligt. Jönköpingsfallet då? Hovrätten dömde inte till Telia Soneras fördel, utan de blir tvingade att lämna ut sina kunders IP-nummer. Hoppas de överklagar igen!

Så var det juh det där med datalagringen också. En liten klausul i datalagringsdirektivet säger att personuppgifter från internetabonnemang bara får lämnas ut till myndigheter, och alltså inte till upphovsrättsorganisationer. Införande av direktivet sticker alltså totalhål på Ipred. Tyvärr väger det inte upp för att alla medborgares elektroniska kommunikation ska lagras. Tur att man är pirat, så man får kasta både Ipred och datalagring åt skogen! Vill du veta vad din kandidat röstar i frågan bör du checka in väljarkontrakten som publiceras här (lugna puckar, mitt är inskickat men inte publicerat än).

Creds till de som startade det initiativet. Välbehövt i det här läget, när ingen riksdagsledamot eller minister talar klarspråk om direktivets införande. Creds också till de internetoperatörer som bryr sig om sina kunder, och försöker att radera alla uppgifter innan de begärs ut! Följande internetoperatörer sparar ingen information: Bahnhof, Bredband2, Net at Once, AllTele, T3, Kramnet, Perspektiv Bredband, Connect2IP, Blixtvik, Teleservice Bredband Skåne AB, Ownit, Ephone, Övik Energi, GavleNet, Gavlegårdarna och Tele2. De som sparar så kort tid som möjligt (troligtvis några veckor) är: Bredbandsbolaget, Telia Sonera och Com Hem. De som sparar din info är: Canal Digital, Glocalnet, Telenor, Riksnet, C-SAM och Universal Telecom.

Det finns en till helt sjuk följd av lagstiftningen! Något som antagligen alltid händer när man stiftar lagar som inte är proportionella på något vis… Följden av att internetoperatörerna har börjat radera sina loggar, är juh såklart att alla loggar raderas. Även om nätet enligt mig är tryggt och bra, så finns det en och annan ful fisk som för längesen gav upp sin rätt att behålla sitt privatliv för sig själv!:

”Det är ett stort bekymmer tycker jag, till exempel underåriga som utnyttjas till sexuella ändamål via Internet, där kan vi inte få tag på gärningsmännen när loggningsinformationen saknas”, säger Anders Ahlqvist, chef för Rikskriminalens IT-brottsenhet.

Vad ska man säga? Rösta pirat i höst!

EU-kommissionär hjälper pedofiler?

EU-kommisionären Cecilia Malmström kommer med flera förslag mot trafficking och barnpornografi. Största delen av det är bra, men en del får mig bara att ta till klassikern: *facepalm* (Facepalm= The only logical answer to a stupid question or statement) Delen om att blockera barnporrsiter kommer såklart från välvilja, men när man sysslar med politik måste man också se konsekvenserna av arbetet man för. Det finns flera som förklarar mer kreativt än mig varför förslaget är dåligt, med satiren som verktyg. En kortfilm kan du se på Projos blogg. Min favorit i sammanhanget är dock ett öppet brev till Malmström, skrivet av en grupp som kallar sig European Cybercriminals (ECC). Jag har tagit mig friheten att översätta brevet:

Kära kommissionär Malmström, ECC vill tacka EU-kommissionen för sitt nyligen offentliggjorda förslag till direktiv om utnyttjande av barn. Vi vill särskilt uppmärksamma förslaget om blockering av webbplatser innehållandes övergrepp mot barn. Generellt tycker vi att cyberbrottslingar missgynnas i förhållande till brottslingar i den verkliga världen, eftersom det är enklare att hitta bevis på dataservrar. Denna åtgärd tar ett viktigt första steg i att åtgärda denna obalans. Skapandet av ett blockeringssystem innebär att vi kan installera automatiska kontrollsystem för att informera oss omedelbart när våra webbplatser har blockerats, vilket visar direkt när våra verksamheter har kommit myndigheterna till känna. Detta ger oss en viktig tidig varning och möjligheten att flytta allt till en annan server eller ett annat land. Det kommer också att minska det politiska trycket att vidta verkliga åtgärder mot oss. Ändå vill vi uppmärksamma kommissionen på det faktum att, var det än varit möjligt på nätet, så har de haft en teknologineutral inställning. Även om vi är säkra på att kommissionen och medlemsstaterna så småningom kommer att utöka räckvidden för dessa blockeringsåtgärder, anser vi att ett övergripande tillvägagångssätt direkt är den enda rättvisa strategin. Av denna anledning uppmanar vi EU-kommissionen att införa europaomfattande blockering för alla olagliga webbplatser så snart som möjligt. Det är helt klart orättvist mot cyberbrottslingar som är behjälpliga till immateriella intrång eller ekonomiskt bedrägeri, att de inte får samma förmåner som de som sysslar med webbplatser som visar övergrepp mot barn. I detta sammanhang vill vi uppmärksamma er på att ni eventuellt inrättar ett hinder för den inre marknaden. Storbritannien kommer inte bara att blockera webbplatser som anklagas för intrång i immateriella rättigheter, utan också ge allmänheten information om de webbplatser som den har blockerat. Detta kommer att ge webbplatser som är populära i Storbritannien en orättvis konkurrensfördel jämfört med andra platser eftersom de är de mest intressanta som kommer listas. Detta är inget annat än statligt sponsrad reklam då ungdomar i allmänhet kan kringgå blockeringssystem. Sådant statsstöd till vissa illegala webbplatser är klart orättvist och ett hinder för illegal verksamhet på den inre marknaden. Vi uppmanar därför EU-kommissionen att införa liknande regler på EU-nivå så snart som möjligt, så att alla europeiska cyberbrottslingar kan få samma fördelar. ECC finns till kommissionens förfogande för ytterligare expertis eller hjälp som kan behövas i det här ärendet, inklusive intrång i Europaparlamentets elektroniska omröstningssystem, i händelse av att någon motsätter sig ert kloka förslag. Med vänlig hälsning, Dr Bardus Ordinatio Generalsekreterare ECC

Att införa blockering av barnporrsiter är inte bara censur, utan också helt kontraproduktivt. Jag kan inte säga annat än samma sak som J-O, censur är alltid censur, oavsett vad Malmström hävdar:

Sluta filtrera och censurera internet. Sätt resurserna på att låta poliser infiltrera pedofilnätverk istället, så kommer ni åt hela kedjan, inklusive de som begår övergreppen och tillverkar den.

Kom och träffa mig på Parley!