Piratpartiets vårmöte A – stadgemotioner del I

Det känns som om jag bara sprungit på årsmöten i flera månader nu. Visst är det kul att engagera sig i olika organisationer, men lite slitsamt blir det! Har varit på Ung Pirats kongress, Ung Pirats Östra distriktskongress, Ung Pirat Västerås årsmöte, Hyresgästföreningen Västerås årsmöte, regionfullmäktige Hyresgästföreningen Aros-Gävle…etc…etc…men nu börjar jag se ljuset i tunneln! ;)

Bara ett (sex veckor långt) möte kvar. Första tiden ägnades åt diskussioner kring alla mötets förslag. Själv har jag inte deltagit på forumet i år. Har ingen direkt bra förklaring annat än att jag inte hade lust…ibland tryter juh den också! Men nåt jag har lust med, är att presentera hur jag röstar på mötet. Nu har jag inte någon styrelsepost eller något annat uppdrag i partiet, så jag känner att det är fritt fram att påverka även via bloggen.

Idag har jag gått igenom diskussionerna, och röstat i A-motionerna. För dig som aldrig deltagit på ett medlemsmöte i partiet förut, rekommenderar jag starkt att läsa Emmas guide. Har du några frågor, inga är för knäppa, kan du kontakta mig. Snabbaste sättet bör vara via Facebook (sök bara på Hanna Dönsberg och skicka ett meddelande). Jag tänker inte ta upp alla motioner idag, eftersom jag gärna vill försöka hålla mina inlägg läsbara.

Hursomhelst, här är mina röster och motiveringar (jag har inte skrivit med de som dragits tillbaka);

A1 – Namnbyte
Motionären anser: ”Pirater förknippas med stöld och utpressning eller hur vi borde omedelbart byta namn till Fridemokraterna (FD) viket i ett enda ord gör klart för alla vad vi i vekligheten står för eller hur”
Jag anser: Det här är en diskussion som funnits sedan valet av namn 2006, med tiden så har vi visat framfötterna och namnet klingar inte ondskefullt i mångas öron. Historiskt kan man se att piratskepp var de skepp som faktiskt fungerade mest demokratiskt, det kan man berätta för de som uttrycker tvivel! Det roliga i sammanhanget är att namnet väcker viss uppmärksamhet som vi såklart kan dra nytta av. AVSLAG

A2 – Antal kandidater i lokalval
Motionären anser: ”Jag anser att PiratPartiets styrelse varit hårda i sitt krav på antalet list kandidater till de lokala valen 2010. Till kommunfullmäktige anser jag att kravet ska sänkas till 8 % av fullmäktiges storlek och blir antalet kandidater 6,5 stycken ska det avrundas ner till närmaste heltal = 6stycken. Med tanke på att bara 1-2 ledamöter kommer in samt en ersättare. Är det fullt tillräckligt. Säg 65 ledamöts
platser *8% = 5,2 stycken avrundat ner till 5 stycken. Till Regionen/Landsting. Det lägsta antalet kandidater som kommer in är 5s tycken ledamöter samt 2-3 ersättare därför anser jag att minst 14 list kandidater är fullt tillräckligt även om några hoppar av under 4-års perioden. Bör tilläggas att under valet 2010 var kravet 25-27 stycken.”

Jag anser: Det här är en liten teknikalitet som vi vinner på att hålla flexibel, med andra ord ett beslut för det årets styrelse att ta i samråd med medlemmarna, inte ett beslut för ett medlemsmöte. AVSLAG

A3 – Stadgeändring ang den ekonomisk ansvarige
Motionären anser: ”Funktionen ”Ekonomiskt ansvarig” är mycket viktig. Det är dock en funktion som tack vare vårt transparenta ekonomiska system inte behöver delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis. Funktionen bör därför underställas sekretariatet och därigenom ha löpande kontakt med partiledningen. Funktionen kan också med fördel adjungeras in på ledningens möten vid behov.”
Jag anser: Om man stött och blött detta mer hade man kanske kunnat komma fram till en mer lättförståelig och välfungerande lösning. Själv känner jag att man övertolkar stadgan som den ser ut idag, och att det visst finns en frihet för partiledningen att välja hur den ska arbeta med detta. Dessutom sker i stadgan en ändring angående att partiledaren skall tillsätta en vice partiledare, som jag personligen inte gillar. Där ändrar man ordet ”ska” till ”kan” – för att man försöker anpassa stadgarna till verkligheten (vi har just nu ingen vice partiledare, och nej, jag har inte blivit tillfrågad ;P). Men ändrar man ”ska” till ”kan” så kan inte styrelsen kräva att partiledaren utser en vice om det drar ut på tiden. AVSLAG

A5 – Plats för medlemsmöten
Motionären anser: ”Detta är en i en serie av ‘buggfixar’ som diskuterats inom organisationsgruppen för att förbättre stadgarna. Stadgarna stipulerar i 4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta. Problemet är att texten är otydlig. Med teknisk lösning avsågs vilken teknisk plattform på Internet som skall användas för mötet. Men styrelsen har tolkat detta som att gälla mer än att välja teknisk plattform utan utformade även regler för omröstning och annat. I de flest stadgar används ordet plats för att säga var man skall mötas fysiskt. Att inte kalla den så när stadgarna kom fram var kanske lite olyckligt och ett utfall av övertydlighet då man vill påtala att det gällde plats på Internet och inte fysisk plats. Men det finns egentligen inget skäl till det. Plats skall då tolkas som att kunna vara en kanal på skype, irc eller på föreningens forum eller någon annan plats på Internet.”
Jag anser: Under diskussionens gång har det kommit några förslag, bland annat att mötespresidiet ska bestämma tid och plats för mötet. Att de väljer plats är självklart, det på föregående möte medlemsvalda presidiet vet helt enkelt bäst vilken teknisk plattform som ska användas. Jag har stort förtroende för nuvarande mötespresidie, och jag har en känsla av att de kommer sitta kvar ett tag. Tiden är lite annorlunda, där tycker jag beslutet bör ske i samråd. Nu las aldrig något sådant ändringsyrkande, även om det kom upp som förslag (här är det tråkiga i att inte finna ork till att hänga med i diskussionerna innan voteringarna). Däremot tror jag att det ändå kommer göras i samråd med styrelsen, så jag röstade för ändringsyrkandet som ger presidiet ansvaret att ta beslut. BIFALL (ändringsyrkande)

Fortsättning följer! =)

Annonser

Lämna en kommentar

Inga kommentarer ännu.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s